alev almak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

tutuşmak, yanmaya başlamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

coşmak, heyecanlanmak, heyecana gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

öfkelenmek, kızmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

telaşlanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lev al-mak