ne demek?

bir kimseyi hoş olmayan bir işte aracı olarak kullanmak

Kullanımı;

"Sen kalktın, onu şakaya, latifeye, alaya alet etmek istedin."

Hecelenişi / Hecelemesi;

alet et-mek