alerji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca allergie

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ler-ji
alerji