aleniyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açıklık. "(Açık olma durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaleniyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-le-ni-yet