ne demek?

Alemdarın yaptığı iş

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ailemizde öteden beri söylendiğine bakılırsa ceddimiz, Sultan Fatih’e alemdarlık, İkinci Beyazıt’a ve Yavuz’a başvezirlik eden Hersekoğlu Ahmet Paşa’ymış."

Hecelenişi / Hecelemesi;

alem-dar-lık

Alemdar olma durumu