alemdarlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alemdarın yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alemdar olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lem-dar-lık