aldehit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca aldéhyde


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-de-hit