aldatılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aldatılmaya eğilimli olmak, kolayca aldatılmak, aldatılma ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-da-tı-la-bil-mek