ne demek?

Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-eFiil

Kullanımı;

"Bunun aksini umanlar aldanacaktır, hüsrana uğrayacaktır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-dan-mak


Bir hileye, bir yalana kanmak

Hayal kırıklığına uğramak

Tipi / Türü;

nesnesiz

Kullanımı;

"Sen benim dediklerime kulak ver, aldanmazsın!"

► avunmak

Tipi / Türü;

nesnesiz

Kullanımı;

"Ben bu gözlerle mükedder, âciz / Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım"

Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek soğuk sebebiyle donmak

Tipi / Türü;

nesnesiz