ne demek?

Çabucak, kolaylıkla aldanmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-da-nı-ver-mek