aldırmazlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlgisizlik. "(ilgisiz olma durumu, alakasızlık, kayıtsızlık, lakayıtlık, bigânelik, soğukluk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-dır-maz-lık