aldırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aldırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "İsterse kaşlarını aldırabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aldırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-dı-ra-bil-mek