aldırılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aldırılma ihtimali veya imkânı bulunmak, kolayca aldırılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-dı-rı-la-bil-mek