ne demek?

Aldırışsız bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Ama o, aldırışsızca omuzlarını silkmekle yetindi ve beni kapıda bekleterek içeriye gitti."

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-dı-rış-sız-ca