aldırış etmemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

önem vermemek, aldırmamak, umursamamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-dı-rış et-me-mek