ne demek?

Yalan dolanla iş gören, çıkarı için hileye başvuran kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Alım satım işlerinde çalışanlara dikkat et, biraz alavereci, dalavereci, biraz yalancıdırlar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ala-ve-re-ci