alavere dalavere yapmak veya çevirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

hileli, düzenli bir iş yapmak, yalanla dolanla iş görmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-ve-re da-la-ve-re yap-mak veya çe-vir-mek