ne demek?

Alaturkacı olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ara sıra kemanla bana da yalan yanlış bir iki taksim ettiriyor ve beni alaturkacılığa teşvik ediyorlar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ala-turka-cı-lık