alargada durmak veya tutmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

uzakta durmak

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

deniz aracını kıyıdan veya başka bir deniz aracından uzakta bekletmek

Özelliği / Tipi / Türü; "denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lar-ga-da dur-mak veya tut-mak