alarga durmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

deniz aracı kıyıdan veya başka bir deniz aracından uzakta beklemek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

uzak durmak, karışmak istememek, ilgisiz davranmak

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lar-ga dur-mak