alan talan etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

darmadağınık bir duruma getirmek, altüst etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

yağma etmek, yağmalamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lan ta-lan et-mek