alamet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirti, işaret, iz, nişan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿalāmet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "alametifarika" "kıyamet alameti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-met