alalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gizlemek. "(beneklerle, çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir şeyi bulunduğu çevreye uydurmak, peçelemek, kamufle etmek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-la-mak