alakarga ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir tür kuş, kestane kargası "(Garrulus glandarius)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Saksağan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-kar-ga
alakarga