alakalanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlgilenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gönül bağlamak, yakınlık duymak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey çekici gelmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyden zevk almak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-ka-lan-mak