ne demek?

ilgilendirmek

Kullanımı;

"Çocuklarının vaziyeti, istikbali seni alakadar ediyorsa biraz kendi âleminden çıkar, onlarla meşgul olursun, anladın mı?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ala-ka-dar et-mek