ne demek?

Alafranga olmak, alafranga davranmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Batı'da her gördüğümüzü iyidir, doğrudur, güzeldir sanarak alınmalıdır, aktarılmalıdır dedikçe de alafrangalaştık."

Hecelenişi / Hecelemesi;

alaf-ran-ga-laş-mak