alacalanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alaca bir duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir heyecan dolayısıyla benzi kızarıp bozarmak, renkten renge girmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Eriyen karlar arasından yer yer toprak görünmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-ca-lan-mak