ne demek?

Alacalamak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ala-ca-la-ma