alacaklandırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devretmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-cak-lan-dır-mak