alacaklı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinden alacağı olan "(kimse)". (zıt anlamlısı: borçlu ,verecekli)

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-cak-lı