ne demek?

Balıkçılgillerden, uzunluğu 50 santimetre, kül rengi, sazlıklarda yaşayan bir tür kuş (Ardeola ralloides)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

ala-ca-ba-lık-çıl

Köken (Etimoloji) bilgisi: