alabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Almaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Alma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-bil-mek