alabanda kürek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kürek topacının karşı alabandaya konulması için kürekçilere verilen komut

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-ban-da kü-rek