ne demek?

Geminin bir yanında bulunan toplarla derhâl ateş edilmesi komutu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

ünlem denizcilik

Hecelenişi / Hecelemesi;

ala-ban-da ateş