al malın iyisini çekme kaygısını ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`malın iyisini alan, onu tasasız kullanır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
al ma-lın iyi-si-ni çek-me kay-gı-sı-nı