alıntılayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alıntılama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alıntılama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lın-tı-la-ya-bil-mek