ne demek?

Alıntılanma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

alın-tı-la-na-bil-mek