ne demek?

Alıntılanabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

alın-tı-la-na-bil-me