alınlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadınların alınlarına taktıkları altın veya gümüşten süs eşyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

Örnek / Cümle; "Taktığı alınlık ile prenses gibi olmuş."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılarda cephe süsü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lın-lık