alınganlaşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alınganlaşma eğiliminde olmak veya alınganlaşma ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lın-gan-la-şa-bil-mek