ne demek?

Alınganlaşabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

alın-gan-la-şa-bil-me