alındılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Postaya ek ücret ödenerek alındı karşılığında verilen ve alıcısına ulaştırılması üstlenilmiş olan "(mektup, paket vb.)", taahhütlü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lın-dı-lı