alın yazısı değişmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişi ne yaparsa yapsın kaderini değiştiremez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lın ya-zı-sı de-ğiş-mez