ne demek?

► tahsildar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

İlişkili birleşik kelimeler;

"dış alımcı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

alım-cı