alım satım bürosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alışveriş işlerinin yapıldığı veya düzenlendiği şube, yer, alım satım ofisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lım sa-tım bü-ro-su