alıkoyabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alıkoyma yetkisi veya ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alıkoymaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lı-ko-ya-bil-mek