ne demek?

Alıkonulmak işi; mevkufiyet

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

alı-ko-nul-ma