ne demek?

Alık benzeri; alık alık, alık salık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Yüzünde hayli alıkça denebilecek bön bir mutluluk ifadesi vardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

alık-ça


(alı'kça) Alık olana yaraşır bir biçimde; alık alık, alık salık

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"O andaki hayretimi hatırladıkça / Rejisöre bakakaldım öyle alıkça."