alıştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alışmasına yol açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uyar duruma getirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lış-tır-mak