alışmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yadırgamaz duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Uyar duruma gelmek, intibak etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Evcilleşmek, ehlîleşmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlanmak, ısınmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutuşmak, yanmaya başlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lış-mak